چرا مُشدد شدیم.

یک الف صدا نداره!

توی زمونه ای که تخصص ها حرف اول رو در به سرانجام رسوندن پروژه ها میزنن نمیشه از یک فرد یا یک شرکت توقع انواع تخصص ها رو داشت و هرچی میگذره به اهمیت کار تیمی بیشتر پی میبریم. حالا بیش از هر زمانی میدونیم که واقعا یک دست صدا نداره! به همین دلیل معتقدیم افراد متخصص باید مُشدد شوند تا در کنار هم به موفقیت برسند.
فضای بازاریابی و تبلیغات به قدری گسترده و تخصصی ست که برای رسیدن به هدف باید با افراد حرفه ای و مطمئن مشارکت کرد. افرادی در جای درست و با یک ایده بکر به کمکتون میان و بُرد رو تضمین میکنن. “الف مُشدد” به پشتوانه تجربه های موفق کار تیمی توان مدیریت و اجرای پروژه های شما رو داره.
یک الف صدا نداره برای همین مُشدد شدیم.

آنچه می‏ توانیم انجام دهیم:

  • طراحی رسانه های تبلیغاتی
  • بازاریابی شبکه های اجتماعی
  • چاپ 
  • عکاسی
  • گرافیک دیزاین
  • هویت سازی
  • برندینگ
  • کمپین تبلیغاتی