در صورت نیاز به همفکری و مشارکت
در یک کار گروهی با ما تماس بگیرید.

امیر یاسمنی

مدیر هنری، طراح گرافیک

Amir Yasamani
Art Director, Graphic & Identity Designer

۰۰۹۸۹۱۲۵۳۰۹۵۰۹

امیرحسین ایماغیان

طراح استراتژی برند، مشاور ارتباطات و بازاریابی

Amir Hussein Imaghian
Brand Strategist, Communication Consultant, Identity Design

۰۰۹۸۹۱۲۲۲۳۱۹۰۷

بابک چهارباشیان

طراح کسب و کار رسانه های اجتماعی، مشاور روابط عمومی

Babak chaharbashiyan
Advertising Engineering & PR Expert, Social Media Strategist

۰۰۹۸۹۱۲۵۱۶۶۵۳۴